این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

۱

دكتر سلطانعلي مير

مربي

انقلاب اسلامی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

سرپرست واحد زاهدان

2

دکتر ابراهیم کلانتری

دانشیار

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تهران

عضو مدعو

3

دکتر مصطفی ملکوتیان

استاد

انقلاب اسلامی

دانشگاه تهران

عضو مدعو

4

دکتر یعقوب توکلی

استادیار

انقلاب اسلامی

دانشگاه معارف اسلامی

عضو مدعو

5

دكتر نجف لکزایی

دانشیار

انقلاب اسلامی

دانشگاه باقر العلوم قم

عضو مدعو

6

دکتر احمد رهدار

استاد یار

انقلاب اسلامی

دانشگاه باقر العلوم قم

عضو مدعو

7

دکتر مسعود معینی پور

استاد یار

انقلاب اسلامی

دانشگاه باقر العلوم قم

عضو مدعو

8

دکتر مهدی صلاح

استاد یار

انقلاب اسلامی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

عضو مدعو

9

دكتر احمد علی خسروي

استاد یار

انقلاب اسلامی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

عضوگروه دروس معارف اسلامی

10

دکتر ابراهیم نوری

دانشیار

فلسفه و کلام

دانشگاه سیستان و بلوچستان

عضو مدعو

11

دکتر پرویز رضا میر لطفی

استاد یار

علوم سیاسی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

عضو هیا علمی گروه معارف

12

حجت الاسلام ولمسلمين رضا ايماني خواه

مربی

الهیات  و حوزه

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مسئول نهاد مقام معظم رهبری

13

حجت الاسلام ولمسلمين محمد راهداري

مربی

حوزوی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مدیر فرهنگی واحد

14

حجت الاسلام ولمسلمين محمد باقر حيدري نسب

مربی

کلام اسلامی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مسئول در نهاد مقام معظم رهبری

15

مهدي دولتي

مربی

علوم قرآنی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مدیر گروه دروس معارف اسلامی