این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

در تاریخ معاصر جهان، حوادث مهمی رخ داده است، از جمله آنها وقوع انقلاب های بزرگ دنیا، جنگ جهانی اول و دوم، ظهور کمونیسم و فاشیسم، اشغال سرزمین فلسطین، جنگ سرد، فروپاشی شوروی سابق و اتحاد مجدد آلمان را می توان نام برد. این رویداد ها چون در تغییرات مهم منطقه ای و جهانی نقش عمده و اساسی  داشته اند بسیار قابل مطالعه و تحقیق می باشند. ولی از بین آنها موضوع انقلاب های بزرگ به دلیل ایجاد دگرگونی های وسیع داخلی و خارجی کشور خود و به تبع ان در سیاست های کلی نظام موجود در منطقه و رنیا قابل تامل تر هستند.

از میان انقلاب هایی که در طی دویست سال اخیر رخ داده اند انقلاب اسلامی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و دارای خصوصیات منحصر بهر فردی می باشد. به هیمن دلیل مورد توجه، تحلیل و مطالعه دانشمندان  و کارشناسان علوم اجتمایی و بویژه علوم سیاسی  و روایط بین الملل قرار گرفته است.

امام خمینی (ره) به عنوان معمار و بنیانگزار انقلاب اسلامی، قیام خود را علیه حکومت پهلوی و حامیان غربی آن از سال ۱۳۴۲ آغاز کرد و سر انجام توانست رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را به تاریخ بسپارد.

پیروزی انقلاب اسلامی در جزیره ثبات امریکا در منطقه که سر نگونی مهمترین حافظ منافع غرب در خاور میانه و منطقه ای خلیج فارس را در پی داشت، باعث بهم ریختن تمام معادلات دو قطبی در دنیا شد. بازگشت به ارزش های اصیل اسلامی، بیداری مسلمانان، استقلال سیاسی و اقتصادی، عدم وابستگی به بیگانگان و تکیه بر ملت ها، اتحاد مسلمانان و.... همه از پیامد های این انقلاب شکوهمند بود.

عظمت این انقلاب نه به این لحاظ است که ملتی بدون سلاح به عمر طولانی رژیم شاهنشاهی خاتمه داده  و حمکران فاشیست و مستبد رژیم را  که بر قدرت مند ترین ارتش های منطقه فرماندهی می کرد  از اریکه قدرت به زیر آورد و نه به این احاظ است که این انقلاب، دولت کارتر رئیس جمهمور امریکا را انچنان  دچار نزلزل و تشتت کرده بود که امکان هر نوع تصمیم گیری به موقع را از او سلب کرد ، نه به این لحاظ که عظیم ترین و مجهز ترین دستگاه ها و سازمان های اطلاعاتی  و جاسوسی دنیا نه تنها نتوانستند احتمال وقوع انقلاب اسلامی را پیش بینی کنند پنج ماه پیش از بهمن ۵۷ اعلام کردند که ایران نه تنها در مرحله انقلاب، بلکه در مرحله پیش از انقلاب هم نیست و تا ده سال آینده رژیم ایران ثابت و پایدار خواهد ماند اما این معجزه قرن پنج ماه بعد رخ داد و شگفتی هایی را در دنیا و منطقه رقم زد و امروز چهلمین سال پیروزی معجزه قرن را به نظاره نشسته ایم و بر آنیم که در یک سلسله همایش ها در سطح استان سیستان و بلوچستان و واحد های دانشگاه آزاد این معجزه قرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و آثار و نتایج این انقلاب بزرگ را در دنیا ، منطقه، ایران و استان سیستان و بلوچستان بررسی و تجزیه و تحلیل نماییم.