این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

ردیف

موضوع

زمان

1

تلفن دبیرخانه همایش

 

2

تلفن دفتر ارتباط با صنعت و جامعه واحد زاهدان

 

3

کانال های اطلاع رسانی